red een dier

Ook in Nederland zijn er nog veel te veel verwaarloosde, in de steek gelaten en mishandelde dieren die hulp nodig hebben. Als je van dieren houdt, kun je je moeilijk voorstellen dat er mensen zijn die dieren mishandelen. Dierenleed wordt niet alleen veroorzaakt door kwaadwillendheid. Veel dierenleed ontstaat ook door onwetendheid.

Wanneer spreken we van dierenleed?

We hebben het over dierenleed als het welzijn van het dier wordt geschaad. De mate van welzijn van een dier wordt op een paar punten beoordeeld. Voor elk dier geldt:

  • dat het niet te lijden mag hebben van honger, dorst en verkeerde voeding
  • dat het niet te lijden mag hebben van lichamelijk ongemakken
  • dat het niet te lijden mag hebben van ziektes, verwondingen en pijn
  • dat het niet hoort te lijden van voortdurende stress en/of angst
  • dat het vrij moet zijn zich natuurlijk te kunnen gedragen

Hoe meer een dier in deze punten beperkt wordt, hoe groter het dierenleed.

Wanneer belt u?

Als u een dier in nood ziet of een melding wilt doen over dierenmishandeling of -verwaarlozing. U bent zelfs verplicht dit te melden. 144 is het landelijke meldpunt voor dierenleed en is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Wie belt u?

U kunt telefonisch melding doen van dierenleed bij het meldpunt ‘144, red een dier’. Dit meldpunt is ondergebracht bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Speciaal opgeleide politiemensen beoordelen de meldingen en sturen zo nodig het regionale politiekorps op een dier in nood af. Ook kunnen zij een dierenambulance of gespecialiseerde diensten als de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID, voor gezelschapsdieren) en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA, voor bedrijfsdieren) inschakelen.

Mocht 144 om technische redenen niet bereikbaar zijn kunt u bellen met het landelijke nummer van de politie 0900-8844. Voor spoedgevallen mag u 112 bellen.

U  moet gegevens verstrekken over:

  • het betreffende dier en/of dieren
  • de exacte locatie waar het dier zich bevindt
  • wat u zelf precies heeft waargenomen
  • u zelf (anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen)

Deze gegevens zijn nodig om de melding zo goed mogelijk te kunnen registreren.
Als melder krijgt u de garantie dat er zorgvuldig en conform de Wet bescherming persoonsgegevens met uw gegevens wordt omgesprongen.

Comments are disabled.